avatar

Kredi Kartları Aidatları Ve İadeleri
Kart Aidat İadeleri

12/02/2019
Mehmet

KREDİ KARTI YILLIK AİDATI ile ilgili  Size birkaç NET BİLGİ vermek istiyorum

 

 Öcelikle yapmış olduğum başvuruyu göstermek istiyorum size...

 

Hakkında Başvuruda Bulunulan Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş.

Başvurunun Özeti:

Türkiye İş Bankası A.Ş. müşterisi Mehmet Atabay’ın, kredi kartından 10 Mayıs 2018 tarihinde alınan 66-TL yıllık üyelik bedelinin iadesi talebi hakkında 4 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan başvurusu, başvurunun özetini oluşturmaktadır.

Savunmanın Özeti:

Banka tarafından Hakem Heyetine verilen yanıtta özetle; Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinde ilgili kredi kartı için 49 TL yıllık ücret alınacağı müşteriye bildirildiğinden, Mayıs 2017 - Mayıs 2018 dönemine ilişkin olarak 12 aylık dönem için 49 TL baz alınarak hesaplama yapıldığı, kredi kartı yıllık ücretinin 17 TL'sinin 12.06.2018 tarihinde iade edildiği, müşterinin 10.05.2018 tarihinde 4543 **** **** 2174 numaralı kredi kartına yansıtılan üyelik aidatı iade talebi ile ilgili olarak 14.05.2018 tarihinde Çağrı Merkezine bağlandığı, müşteri temsilcisi tarafından kredi kartları hakkında genel bilgilendirme yapıldığı, önümüzdeki yıllar için kazanacağı maxi puanlar ile aidat ödemesi yapabileceğinin iletildiği, 1000 TL faizsiz taksitli nakit avans ve 30 TL puan teklif edildiği, müşterinin aidat iade talebinin devam etmesi nedeni ile iade talebini içeren kaydın alındığı, müşterinin 2018 yılında Çağrı Merkezini kart iptal talebi ile ilgili olarak aradığını ve kendisine bir yıl boyunca üyelik aidatı yansıtılmayacağı bilgisinin verildiğini belirterek, daha önce görüştüğü temsilci hakkında şikayet kaydı alınmasını talep ettiği, alınan kayda istinaden müşterinin 05.01.2018 tarihinde yapmış olduğu görüşme değerlendirilerek 16.05.2018 tarihinde müşterinin eposta adresine, müşteri temsilcisi tarafından üyelik aidatının yansıtılmayacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olduğuna ilişkin bilgilendirme yapıldığı, 16.05.2018 tarihinde müşterinin yeniden Çağrı Merkezine ulaşarak kendisine verilen yanıttan memnun olmadığını ve konu ile ilgili görüşmelerinin dinlenmesi yönünde talebini ilettiği, müşterinin talebi üzerine 14.05.2016, 05.01.2018, 25.01.2018 ve 16.03.2018 tarihli üyelik aidatı konusundaki görüşmeler dinlenerek müşteri temsilcileri tarafından üyelik aidatının alınmayacağına yönelik olarak herhangi bir bilgilendirmenin yapılmamış olduğu konusunda 16.05.2018 tarihinde müşteriye bilgilendirme yapıldığı, diğer taraftan, Mehmet Atabay'a Banka aracılığıyla son kez 12.09.2017 tarihinde maaş ödemesi gerçekleştirildiği; takiben sistemce 04.12.2017 tarihinde MASEM kampanyası kapsamına dahil edildiği, Sn. Atabay'ın, aktif kullanılan kredi kartı bulunmasına rağmen, SMS ile kampanyaya katılım ve en az 2 adet ödenmiş fatura kriterlerini yerine getirmediği için MASEM kapsamındaki ayrıcalıklardan yararlanan müşteriler arasında yer almadığı ifade edilmiştir.

BKKHH- 31.8.2018-12 2

Kararın Gerekçesi ve Hukuki Dayanak:

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun “sözleşme şartları” başlıklı 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında, “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeni ile sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.” hükmü yer almakta ve aynı Kanun’un “sözleşme değişiklikleri” başlıklı 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, sözleşmede yapılacak değişikliklerin kart hamiline bildirilmesi gerektiği, bu değişikliklerin bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği ve bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede oluşan değişikliklerin kabul edildiği hükmü yer almaktadır.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi uyarınca da, sözleşmede yapılacak değişikliklerin kart hamiline hesap özeti ile en az on iki punto harfler kullanılarak bildirileceği, bu değişikliklerin bildirimin ait olduğu son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği, bildirimin ait olduğu son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam edilmesi halinde, sözleşmede oluşan değişikliklerin kabul edildiği hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; 3 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Ücretlerin değiştirilmesi başlıklı 7/1. maddesinde; “Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.

Bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır.” hükmü, mezkur yönetmeliğin Banka ve Kredi Kartı ücretleri başlıklı 11/4. Maddesinde “Birinci ve ikinci fıkrada yer verilen kartlar dışındaki kredi kartları özelliklerine göre yıllık olarak belirlenen tutar kadar ücretlendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

İncelenen ve Tartışılan Teknik ve Hukuki Konuların Özeti ile Delil ve Açıklamaların Değerlendirilmesi:

Tarafların Heyete sundukları tüm belge ve dokümanlar değerlendirildiğinde; üyelik aidatına ilişkin bilgiye Banka ile Başvuru Sahibi arasında akdedilmiş olunan sözleşmede 54-TL olarak yer verildiği, kredi kartına borç yansıtılan 66-TL üyelik aidatına ilişkin olarak, 10 Şubat 2018 hesap kesim tarihli ekstre ile üyelik aidatının güncellendiğine ilişkin bilgilendirmenin mevzuata uygun yapıldığı, kartın açık olduğu, Başvuru Sahibi ve Çağrı merkezi arasındaki görüşme kayıtları dinlendiğinde üyelik aidatının alınmayacağına yönelik olarak herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

BKKHH- 31.8.2018-12 3

Bununla birlikte; yıllık olarak tahsil edilen kredi kartı aidatlarına ilişkin ücret değişikliklerinin ilgili dönem başlamadan kart sahibine bildirilmesi gerektiği,

Mayıs/2017-Mayıs/2018 dönemine ilişkin olduğu belirtilen ücret artışının hesap özetinde yürürlüğe gireceği bildirilen tarihten itibaren geçerli olacağı, söz konusu karta ilişkin; Eylül 2017 tarihine kadar Başvuru Sahibinin maaş müşterisi olduğu gözönüne alınarak ilk 4 ay için ücret alınamayacağı, sonraki 7 ay için sözleşmede yer alan 54-TL’nin alınabileceği, kalan 1 aylık dönem için ise 66-TL’nin alınabileceği, bu nedenle 29-TL’nin iadesi gerektiği, Banka tarafından 17-TL iade yapıldığı görüldüğünden kalan 12-TL’nin de iadesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle talebin kısmen kabulü ile 12-TL’nin iadesine karar verilmiştir.

Kısmen kabul edilmesinin sebebi de banka aidat yerine kullanmam için Puan yüklediği için, geri kalanı iade edilmiştir.

Paranızı geri almak için yapmanız gerekenler;

 

1. Kredi kartı aidatı her ne kadar sözleşmede geçse de, tüketici yararına olmadığı için yasal değildir.
2. Kredi kartı aidat kesintileri yıllık belli dönemlere denk gelmektedir. Örneğin; Benim kullandığım X bankası10,11,12 ayları arası. Bunları takip etmelisiniz. 
3. Kullandığım diğer banka da iade edemeyeceklerini söylediklerinde, TBB aracılığıyla aldım.
4. Aidat alabilmeniz için 1 AY İÇERİSİNDE bankaya ulaşıp talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Yok olmaz dediklerinde TBB ye şikayet edeceğinizi mutlaka belirtin...
5. Red geldiği taktirde; cevap dilekçesi ile "https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti" adresinden başvurunuzu yapmalsınız.

 

% 99 OLUMLU KARAR ÇIKMAKTADIR.

 Beğenip Paylaşın....

Yorumlar Yorum Yap

Son Yazılar