avatar

İKİNCİ EL ÜRÜNLERDE TÜKETİCİ HAKLARI
Haklarınızı Savunabilirsiniz...

12/02/2019
Mehmet

Bireyselden-Bireysele 2.El ürün satışında Tüketicinin bilmesi gerekenler...

2. El Ürün alıp, Servis/Satıcı ile sorun yaşayan kişiler bu yazıyı okuyup, THH başvurularında bu mahkeme kararlarını kanıt olarak gösterebilir. Herkes paylaşsın, bilinçlensin....

Bugün Tüketici Hakem Heyeti Sorumlu kişiden aldığım bilgiye göre, 2. El cihaz ile ilgili servisle sorun yaşayan arkadaşlar; Fatura üzerindeki satıcı firmaya değil, İTHALATÇI FİRMAYA talepte bulunmalıdır. Bu talebin sadece DEĞİŞİM olması gerekmektedir.

Anayasa mahkemesi kararları da mevcuttur;

İkinci el ürünlerde tüketici haklarından yararlanılabilir mi, araba, cep telefonu veya başka herhangi bir malı ikinci el olarak aldığınızda tüketici hukukunun sağladığı haklardan yararlanabilir misiniz, üreticiye yönelik olarak tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurabilir misiniz, hukuken durum nedir soruları hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

Yargıtay bu konuda çelişkili kararlar veriyor olsa da ,Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararlarında, garanti süresi zarfında ortaya çıkan ayıplar bakımından ve garanti süresinden sonra ortaya çıkan gizli ayıplar bakımından, malı ikinci el olarak satın almış olan tüketicilerin de, tüketici hukuku kapsamındaki haklardan ve garanti belgesine ilişkin haklardan yararlanabilecekleri kabul edilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2005 tarihli bir kararında 2 bu hususu şöyle ifade eder: Otomobilin garanti süresi içinde el değiştirmesi durumunda dahi garanti borcu ortadan kalkmayıp, satın alan tüketicinin de garanti kapsamından yararlanma olanağı vardır. Garanti belgesinin verilmesi zorunluluğu kapsamında, yasa, satıcıyı/ayıba karşı sorumlu tutulanları, garanti süresi içinde malın malzeme, işçilik, montaj hataları nedeniyle arızalanması halinde ücretsiz onarım yapmakla yükümlü tutmakta, sık sık arızalanma sonucu maldan yararlanamama süreklilik gösterirse tüketicinin değiştirme talep edebileceğini ve bu talebin muhataplarınca reddedilemeyeceğini belirtmektedir. Bu koşullar altında, değiştirme talebine karşı satıcı yanında bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı da müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır ( TKHK.m.13/f.3 ). Bu karardaki şu cümle önemlidir: Garanti kişiyi değil ürünü takip eder. Aynı husus, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2009 tarihli bir kararında 3 şu şekilde ifade edilmiştir: Otomobil, garanti belgesi ile birlikte satılması zorunlu olan bir maldır ve garanti süresi içinde el değiştirmesi durumunda dahi garanti borcu ortadan kalkmaz; satın alan tüketici de sağlanan garantiden yararlanabilir.

 

Bu kararlardan da anlaşılacağı üzere, garanti belgesiyle satılması zorunlu olan, otomobil, cep telefonu, bilgisayar gibi ürünleri ikinci el olarak satın alan tüketiciler de, tüketici hukukunun ve garanti belgesinin sağladığı haklardan yararlanabilmelidirler.

 Buna göre eğer herhangi bir şahıstan aldığınız bir ürün varsa ve bu ürün/hizmet kusurluysa, satıcıya değil, İTHALATÇI FİRMAya şikayetçi olarak THH(Tüketici Hakem Heyeti)ye  başvurabilir, ürün değişimini isteyebilirsiniz.

Yorumlar Yorum Yap

Son Yazılar