avatar

EPDK'den elektrik dağıtım bedeli açıklaması skandalı!!!

01/02/2019
Mehmet

01.02.2019 tarihinde EPDK tarafından yapıldığı söylenen Açıklamada; 


"Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedelinin yalnızca faturanın dağıtımı veya sayacın okunması bedeli olmadığı, enerjinin üretiminden tüketicilere teslimatına kadar oluşan tüm maliyetlerin bu rakamı oluşturduğu bildirildi.

EPDK'den elektrik dağıtım bedeli açıklaması
 
 
 
 
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDKelektrik faturalarında yer alan dağıtım bedelinin yalnızca faturanın dağıtımı veya sayacın okunması bedeli olmadığı, enerjinin üretiminden tüketicilere teslimatına kadar oluşan tüm maliyetlerin bu rakamı oluşturduğu belirtildi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de elektrik faturalarındaki dağıtım bedelinin Avrupa Birliği ülkelerindekinden daha düşük olduğu aktarıldı.

Elektrik faturalarındaki ana unsurların enerji bedeli, dağıtım bedeli ile vergi, fon ve payları olduğu ifade edilen açıklamada, yaklaşık 60 bin personelin çalıştığı santrallerde elektrik üreten şirketlerin rekabetçi bir ortamda ürünlerini piyasaya sundukları vurgulandı.

Açıklamada, "Kaynağın bulunduğu bölgedeki santrallerde üretilen enerjinin öncelikle kilometrelerce uzakta bulunan yerleşim alanlarına kadar iletilmesi, daha sonra da her türlü olumsuz hava ve zorlu coğrafi şartlara rağmen ülkemizin en ücra noktalarına kadar yaklaşık 42 milyon aboneye kapıda teslim edilmesi için yerleşim alanlarında dağıtılması gerekir. Ülkemizde iletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 9,5 milyar lira şebeke tesisi ve diğer yatırımlar yapılmakta ve yaklaşık 120 bin personelle 206 bin adet trafo ve dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek büyüklükte, 1 milyon 460 bin kilometre hat uzunluğundaki şebekenin işletilebilmesi için her yıl ortalama 17,5 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lira harcama yapılmaktadır. Santrallerde üretilen enerjinin tüketicilere kapıda teslimi için oluşan bu maliyetler de dağıtım bedelini oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Dağıtım bedelini EPDK belirliyor"

Dağıtım bedelinin belirlenmesinin elektrik dağıtım veya perakende satış şirketlerinin yetkisinde olmadığına belirtilen açıklamada, dağıtım bedelinin bazı maliyetlerden hareketle hizmetin kaliteli bir şekilde karşılanması için EPDK tarafından belirlendiği ve ilgili şirketlerin de bu tarifeyi uyguladığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli yalnızca faturanın dağıtımı veya sayacın okunması bedeli değil, elektriğin üretiminden tüketicilere teslimatına kadar oluşan tüm maliyetler bu rakamı oluşturuyor. Benzer şekilde, tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin bir maliyeti var ve tüketici olarak bu maliyeti de ödemekteyiz. Dağıtım bedeli sadece Türkiye'ye has bir bedel değil. Elektrik faaliyetinin yapıldığı her ülkede maliyet bir unsurudur. AB'deki 38 ülke ortalamasına bakıldığında enerji bedeli ortalama 9 avro/cent iken ülkemizde 5 avro/cent, dağıtım bedeli ortalama 9,9 avro/cent iken bizde 2,7 avro/cent olarak gerçekleşmiştir. Dağıtım bedelinin AB'deki toplam oranına bakıldığında ortalama yüzde 51 iken Türkiye'de bu oran yüzde 35 olmuştur."

Enerji piyasası düzenleme kurulunun yapmış olduğu açıklama ile, Elektrik dağıtım bedellerinin yasal hale geldiği belirtilmiş, vatandaştan bu bedellerin alınacağı söylenmişti. Ve bu sorumluluğu EPDK almıştı.

Ancak yapmış olduğumuz bilgi edinme başvurularında gelen cevaplar bu işin içinde farklı durumların da olduğu sorusunu gündeme getirmiştir.

 

SORDUĞUMUZ SORULAR;

1.Dağıtım bedelinin, yalnızca faturanın dağıtımı veya sayacın okunması bedeli olmadığını savunuyorsa bu kalemlerin tümü nelerdir?

2.Dağıtım bedeli, enerjinin üretiminden tüketicilere teslimatına kadar oluşan tüm maliyetler ise, neden sadece dağıtım bedeli ödemiyoruz? Bunun haricinde birim fiyat üzerinden neden fatura ödüyoruz?

3.Elektrik ihaleleri yapılırken birim fiyat üzerinden mi yapılıyor, yoksa bu tarz ek ücretlerin çıkarılabileceği taahhütü de mi veriliyor?

 

4.Enerji birim fiyat üzerinden bütün giderlerin dahil fiyata olup olmadığı, eğer dahilse neden ayrıca dağıtım bedeli alınmakta, Eğer dahil değilse, enerji birim fiyatı olarak ödediğimiz tutar neyin karşılığıdır. 

 


GELEN CEVAPTA İSE; 

1. Elektriğin üretilip sisteme verildikten dağıtım şebekesine ulaşana kadar iletim hatları ile taşınması sebebiyle oluşan sistem kullanım ve sistem işletim maliyeti,(EPDK CEVABI)

(Yorum: İletim yatırımı 1 kez yapılmaktadır. Süreklilik arz eden Kargo taşımacılığı yöntemi olmadığı için haksız kalemdir bu.)

2. Dağıtım sisteminde oluşan teknik ve teknik olmayan kayba ilişkin maliyet, ,(EPDK CEVABI)

(Yorum: Kayıp kaçak bedellerinin son kullanıcıdan alınamayacağı zaten mahkemeler ve Yargıtay gibi kurumlar gerekli dava kararlarını vermiştir.)

3. Dağıtım sistemindeki bakım-onarım faaliyetleri, yenileme ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlar, müşteri hizmetleri gibi dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki gider ve harcamalara ilişkin maliyetleri içermektedir. ,(EPDK CEVABI)

(Yorum: Bu kalemlerin zaten birim fiyat içerisine dahil olması gerekmektedir. Eğer birim fiyat içerisine dahil değilse, belirlenen birim fiyat; sadece üretim maliyeti midir? Eğer sadece üretim maliyetiyse, neden daha önceki zamanlarda böyle bir maliyet yoktu? Ya da birim maliyet %300 zamlandı mı?)

Söz konusu bedel elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin geçmiş yıllara ait mali verileri ve geleceğe ilişkin yatırım bütçelerinden hareketle Kurumumuz tarafından 21 dağıtım şirketi için belirlenen 5 yıllık gelir gereksinimleri doğrultusunda yılın her bir çeyreği için kWh bazında belirlenmektedir. Dağıtım bedeli elektrik tedarik şirketleri tarafından tüketicilere tahakkuk ettirilmekte ve söz konusu tutarlar dağıtım şirketine aktarılmaktadır. (EPDK CEVABI)

(EPDK’nın bu cevabına maalesef yapılacak yorumu bir vatandaş olarak bulamadım. Yani burada diyor ki; “Bir telefon firması bir yatırım yapacak ve bu yatırımın bedelini sizden önceden tahsil ediyoruz” gibi bir açıklama olmuş. Bunun da yasal olmayacağı için, çok illegal bir durumdur.)

 

 

Bu tarz açıklamalar vatandaşın yararına olmayıp, Elektrik dağıtım bedellerinin (ve içindeki kayıp-kaçak bedellerinin) haksız olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

Başvuru yerleri;

https://www.cimer.gov.tr/Basvuru

https://tuketici.epdk.org.tr

https://edilekce.tbmm.gov.tr/

Yorumlar Yorum Yap

Son Yazılar